Project Career Direct

Career Direct is een unieke tool voor studiekeuze en loopbaankeuzes. Het geeft zicht op passende studies en functies. Aan de hand van vragen over vier onderdelen ( persoonlijkheid, interesses, vaardigheden en waarden) en individuele gesprekken worden passende richtingen duidelijk. Het maken van een plan van aanpak is ook onderdeel van dit coachingstraject.

Rainbow heeft de Career Direct tool vertaald naar het Nederlands en ook de bijbehorende materialen ontwikkeld (een studiezoeker, een banenzoeker en een actieplan). Rainbow traint loopbaancoaches als Career Direct consultant.