Project JobHulpMaatje

Voor JobHulpMaatje mocht Rainbow trainingsmaterialen en werkvormen ontwikkelen voor vrijwilligers die als Maatje werkzoekenden gaan begeleiden. Wat is je rol, je taak, je houding richting werkzoekenden? Met welke 7 stappen kunnen jij een werkzoekende begeleiden richting werk? Hoe werkt solliciteren anno nu? Hoe zorg je ervoor dat de werkzoekende de regie in handen neemt en niet jij als vrijwilliger?

Na een heel aantal JobHulpMaatjes te hebben getraind, mocht Rainbow ook de training ‘Ik werk in Nederland’ ontwikkelen om ook statushouders te kunnen begeleiden in hun zoektocht naar werk. Hierin ontdekken vrijwilligers meer over hun eigen cultuur en de cultuur van anderen. Wat zijn de overeenkomsten en wat de verschillen? Hoe ga je respectvol om met andere gewoontes en gebruiken? Om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat zij niet anders zijn, maar… wij zijn anders!