Project Gemeente Oss – SamenWerkWijze

Gemeente Oss heeft Rainbow benaderd om de training Samenwerkwijze als didactisch trainer te geven aan de professionals van de gemeente en van organisaties die nauw samenwerken met de gemeente zoals Ons Welzijn, Brabant Wonen, GGZ. De Samenwerkwijze is een methodiek voor het oplossen van vragen van inwoners en waar nodig hun naasten. Bij deze aanpak staat de vraag van de inwoner centraal – en niet het aanbod van organisaties. Dit vergt een cultuurverandering en andere mindset. Hoe neem je de professionals hierin mee?

Na 2 jaar trainen van professionals is Rainbow gevraagd om ook een training te ontwikkelen voor de kwaliteitsmedewerkers van de gemeente en maatschappelijke organisaties in en rond Oss. Op deze manier worden ook procedures en systemen dusdanig ingericht dat het de professionals ondersteunt bij deze nieuwe manier van werken. Eind 2022 zijn de eerste twee groepen getraind, waarna de training definitief een plek krijgt in het trainingsaanbod van het Leerhuis van de Gemeente Oss.

Zie ook https://swwoss.1sociaaldomein.nl/over